Poskytujeme službu pravidelnej kontroly vykurovacích systémov, podľa zákona 314/2012.

 

     Predmetné činnosti sú vykonávané na základe oprávnení spoločnosti odborne spôsobilými pracovníkmi – revíznymi technikmi v súlade s platnou legislatívou.

 

     Účelom revízie je objektívne a pravdivo posúdiť technický stav zariadení z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti s celkovým zhodnotením, príp. reálnym návrhom opatrení. 

Servisnú prehliadku dohodnete telefonicky na 0918 707 421.

 

Pre objednanie servisnej prehliadky online použite tento kontaktný formulár.

 

- Revízie - výmena - preloženie plynových rozvodov / revízie periodické aj mimoriadne pri únikoch plynu /
- Rekonštrukcia plynovodov k šporákom a varným doskám
- Výmena a opravy domových a bytových plynových rozvodov, montáž plynových šporákov a varných dosiek
- Výmeny a opravy plynomerových uzáverov včítane domových HUP
- Rekonštrukcie a opravy bytových rozvodov plynu a regulátorov plynu

- Revízie plynovéo zariadenia
- Odstránenie porúch na PZ
- Výmeny uzáverov pri plynomeroch, stúpačkách
- Kompletné opravy plynového potrubia v spravovanom objekte

 

     Okrem servisu sa venujeme predaju plynových kotlov, plynových ohrievačov, vykurovacích telies, solárnych systémov, a ďalších. Výrobky sme pre ľahšiu orientáciu rozdelili na domácnosti a priemysel.

 

     Naša spoločnosť už vyše ? rokov zabezpečuje svojim klientom projekcie v oblasti plynofikácie, ústredného kúrenia, plynofikácie rodinných domov. Montáže ZTI, montáže ÚK. Nesmieme zabudnúť na záručný a pozáručný servis, ako aj poradenstvo.

Kontakt

Daniel ANDERKO s.r.o.

Chminianska Nová Ves 127

08233

Tel.č.: +421 918 707 421

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.adplyn.sk

č.u.: SK30 0900 0000 0051 7161 5379

IČO: 52886905

DIČ: 2121170447

IČ DPH: SK2121170447

 

Spoločnosť zapísaná v OR:

 

Okresný úrad Prešov

Číslo živnostenského registra: 750-54495

QR Code

qrcode